To nejlepší z moudrých knih - ověřené poměrně dlouhým životem - jsem vložila do praktických kurzů a/nebo pracovních seminářů. Najdete na mých www.FITprogram.cz věnovaných vzdělávání.

 

Každý seminář i kurz je doplněn doporučenou literaturou. Podle některých knih je pro absolventy veden následný seminář. 

Cílem těchto seminářů je vytvářet čtenářské skupiny, ve kterých se lidé vzájemně podporují a inspirují, mají možnost o tom, co čtou, nejen přemýšlet, ale také si popovídat.