Každý seminář i kurz je doplněn doporučenou literaturou. 

Podle některých knih je pro absolventy veden následný seminář. 

Cílem těchto seminářů je vytvářet čtenářské skupiny, ve kterých se lidé vzájemně podporují a inspirují, mají možnost o tom, co čtou, nejen přemýšlet, ale také si popovídat.