•  Jsem absolventka  Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze. Do roku 1995 jsem pracovala v oboru, nejvíce mne bavila pozice "metodika", kdy jsem měla na starosti vzdělávání tak, aby posilovalo praxi a naopak - a aby všichni novinkám porozuměli.

  •  Po roce 1989 jsem do 1995 pracovala na Ministerstvu kultury, na starosti jsem měla řízení sítě vědeckých knihoven. Současně jsem zpracovala projekt "Informační dálnice".

  •  Dva roky jsem potom působila v mezinárodní poradenské firmě, která realizovala projekty Phare pro oblast vzdělávání, např. školení školitelů státní správy.

  •  Od roku 1997 pracuji "na volné noze", nejprve jako nezávislý finanční poradce, později jako poradce pro zdravý život. "Zdravý životní styl" chápu jako způsob života, který umožňuje žít ve všech směrech úspěšný a prospěšný život.

  •  Nejvíce mi v životě pomohly, a stále pomáhají, knihy. Zlom v mém životě nastal, když jsem začala moudré rady uvádět do praxe (od 1999). Svoje zkušenosti jsem zracovala do jednoduchých pravidel. Takto zpracovaná pravidla jsem nejdříve vyzkoušela na sobě, pak jsem je formou praktických kurzů a seminářů ověřila na svých známých.  

  •  Četla jsem také knihy týkající se zákonitostí kolem financí a tvorby bohatství. Chtěla jsem získat pasivní příjmy, abych mohla žít život bez finančních starostí. Začala jsem mít ale v hlavně poněkud zmatek, a tak jsem si sama pro sebe sepsala to nejpodstatější. Díky moudrému nakladateli panu mgr. Hášovi byly v roce 2005 vydány dvě volně navazující příručky: 1) Cesta k finanční prosperitě 2) Máte také svůj penězovod? (www.e-profess.cz). Ačkoli uběhlo od vydání již více než 15 let, pravidla jsou stále platná a nabývají na aktuálnosti. A hlavně fungují !!!

  •   Nyní je mým cílem předávat své zkušenosti a ověřené metody širší veřejnosti formou kurzů a seminářů, popřípadě vyškolit další školitele.