• Jsem absolventka  Katedry knihovnictví a vědeckých informací Univerzity Karlovy v  Praze. Do roku 1995 jsem pracovala v oboru, nejvíce mne bavila pozice "metodika", kdy jsem měla na starosti vzdělávání tak, aby posilovalo praxi a naopak.

  • Po roce 1989 jsem do 1995 pracovala na Ministerstvu kultury, měla na starosti řízení sítě vědeckých knihoven. Současně jsem vytvořila projekt "Informační dálnice".

  • Dva roky jsem potom působila v mezinárodní poradenské firmě, která realizovala projekty Phare pro oblast vzdělávání, např. školení školitelů státní správy.

  • Od roku 1997 pracuji "na volné noze", nejprve jako nezávislý finanční poradce, později jako poradce pro zdravý život. "Zdravý životní styl" chápu jako způsob života, který umožňuje žít úspěšný a prospěšný život vyvážený ve všech směrech.

  • Nejvíce mi v životě pomohly, a stále pomáhají, knihy. Zlom v mém životě nastal, když jsem začala moudré rady uvádět do praxe (od 1999). Svoje zkušenosti jsem zracovala do jednoduchých pravidel. Takto zpracovaná pravidla jsem nejdříve vyzkoušela na sobě, pak jsem je formou praktických kurzů ověřila na svých známých. Nyní nabízím praktické kurzy jak pro širokou veřejnost, tak pro podnikatele Network Marketinngu. 

  • Četla jsem také knihy týkající se zákonitostí kolem financí, protože jsem chtěla získat neomezené pasivní příjmy. Začala jsem mít v hlavně poněkud zmatek, a tak jsem si sama pro sebe sepsala to nejpodstatější. Díky moudrému nakladateli panu mgr. Hášovi byly v roce 2005 vydány dvě volně navazující příručky: 1) Cesta k finanční prosperitě 2) Máte také svůj penězovod? (www.e-profess.cz). Ačkoli uběhlo od vydání již více než 10 let , pravidla jsou stále platná a nabývají na aktuálnosti. A hlavně fungují !!!