ÚSPĚCH JE ZVYK - soubor brožur pro pracovní semináře

ÚSPĚCH JE ZVYK - soubor brožur pro pracovní semináře

 • OBSAH:

 • 1/ Zdravé vztahy ve 4 krocích - vše začíná u nás samotných...

 • 2/ Zraví a půvab ve 4 krocích  - rozhodující je náš postoj ke zdraví

  3/ Zdravé finance ve 4 krocích - i vytváření příjmů se odvíjí od našeho způsobu myšlení a našich zvyklostí získaných výchovou

  4/ Bonus: Ozdravný penězovod, který vše spojuje dohromady - Jak si z péče o zdraví a vzhled vytvořit trvalý zdroj příjmu, získat nové přátele a volný čas.

  Výhra je zvyk. Prohra bohužel také.

 • — Lidé rozhodují o svých zvycích, a jejich zvyky pak rozhodují o jejich budoucnosti.

  — Zvyky jsou dobré nebo špatné - pracují buď pro nás, nebo proti nám!

  — Rozviňte produktivní návyky, a váš život se začne měnit k lepšímu.


  Co je návyk?

  ——Zvyk je železná košile.

 • Zvyky pomáhají zvládat tisíce rutinních úkolů, aniž bychom se mentálně přetížili. Úkoly, které se stanou naším zvykem, provádíme automaticky - podvědomě

 • —Myšlení je onou silou, která utváří náš život - nejdůležitější změna se týká navyklého způsobu myšlení...

  —Nový zvyk získáme opakováním tak dlouho, dokud "nepřejde do krve" (podvědomí - sídlo našich zvyků).


  Lidé si pletou návyk a závislost

  — Závislost je něco, co nás nutí k určitému chování. Bez čeho nemůžeme být.

  — Návyky jsou jen naše reakce, které jsme se naučili vykonávat automaticky, nemusíme o nich přemýšlet

  — Návyky lze na rozdíl od závislosti měnit vědomým rozhodnutím.


 • Jaké zvyky pěstovat?

 • Hlavní užitečné zvyklosti pro jednotlivé oblasti jsou uvedeny v jednotlivých brožurkách, ze kterých se soubor tezí skládá. Pochopitelně si můžete určovat další zvyky sami. Mezi nejdůležitější patří:


  •  Přestat si stěžovat! (Pomůže výborná kniha "Svět bez stížností")

  •  Sledovat slova, která používáme, a to i v duchu (viz 1. Dohoda ze známých "Čtyř dohod") )

  •  Věnovat pozornost pocitům (viz slavný film a kniha "Tajemství")


 • Další pomůcku mohou být zvyky podle D.Chopry, a jeho knihy "Sedm duchovních zákonů úspěchu". Nemusíte zkoumat, jak fungují zákony úspěchu, stačí, když se každý den zaměříte na pěstování následujících zvyklostí:


 • Neděle

  Dnes budu komunikovat s přírodou a budu cvičit postoj nesouzení.

  Pondělí

  Dne budu důvěřovat tvůrčímu procesu, zkontroluji si proto svůj seznam přání.

  Úterý

  Dnes budu s vděčností přijímat všechny dary. Pokud se mi nebude dařit, jak si představuji, zaměřím pozornost na dýchání.

  Středa

  Dnes budu věnovat pozornost přítomnému okamžiku, budu se řídit pocitem pohody a nepohody.

  Čtvrtek

  Dnes se budu cvičit v umění přijímat věci tak, jak jsou, bez pocitu obhajoby vlastních názorů a nebudu si nic brát osobně.

  Pátek

  Dnes budu očekávat to nejlepší, nebudu usilovat o řešení za každou cenu. Ale budu bdělá/ý k příležitostem.

  Sobota

  Dnes se budu ptát, jak mohu být užitečná/ý, a současně dělat to, co mne baví a naplňuje.