ÚSPĚCH JE ZVYK - soubor brožur pro praktické kurzy

Brožury jsou součástí praktických kurzů, volně jsou neprodejné. Můžete absolvovat jen jeden kurz, nebo postupně všechny. Při první účasti získáte "košilku" s návodem a dále si pak vytváříte příručku v podstatě sami. Kurzy jsou postaveny tak, aby byly změny v životě trvalé. Každá brožurka proto obsahuje  i soubor vhodných zvyklostí pro každou oblast života a seznam doporučené literatury pro další prohlubování znalostí...

 

Výhra je zvyk. Prohra bohužel také.

 •  Lidé rozhodují o svých zvycích, a jejich zvyky pak rozhodují o jejich budoucnosti.

 •  Zvyky jsou dobré nebo špatné - pracují buď pro nás, nebo proti nám!

 •  Rozviňte produktivní návyky, a váš život se začne měnit k lepšímu. 

Lidé si pletou návyk a závislost

 •  Závislost je něco, co nás nutí k určitému chování. Bez čeho nemůžeme být.

 •  Návyky jsou jen naše reakce, které jsme se naučili vykonávat automaticky, nemusíme o nich přemýšlet

 •  Návyky lze na rozdíl od závislosti měnit vědomým rozhodnutím.

Jaké zvyky pěstovat?

Hlavní užitečné zvyklosti pro jednotlivé oblasti jsou uvedeny v jednotlivých brožurkách, ze kterých se soubor tezí skládá. Pochopitelně si můžete určovat další zvyky sami. 

Brožurky:

 •  Šifra pro úspěšný život

 •  Tajemství úspěšné komunikace

 •  Elixír života 

 •  Cesta k prosperitě

 •  Čas pro život

 •  Pracovní listy