Úspěch je zvyk

Úspěch je zvyk

Cyklus volně provázaných pracovních seminářů podle souboru brožur (tezí) a různých procvičovacích technik. Cílem je ukotvit prospěšné zvyklosti pro všechny oblasti zdravého života, každá oblast je rozdělena do 4 kroků. Každá lekce (seminář) je doplněný dopručenou literaturou a pracovními lístky. 

Semináře:

  •  Tajný recept na úspěch - Univerzální vzorec úspěchu pro úspěšný = prospěšný život.
  •  Tajemství úspěšné komunikace. Aplikace vzorce úspěchu na zdravé vztahy. Jak být oblíbení? Jak získávat přátele?
  •  Elixír života. Aplikace vzorce úspěchu na zdraví a půvab. Jednoduchý návod, jak být stále fit (mlád), jak vylepšit a udržet svoji postavu, jak mít dostatek energie a chuti do života...
  •  Cesta k prosperitě. Aplikace vzorce úspěchu na zdravé finance. Základní minimum finanční gramotnosti pro dnešní dobu.
  •  Smart Networking v praxi chytrého nakupování.  Jak si z péče o zdraví a vzhled vytvořit reziduální (opakující se) a  nezávislý (doplňkový) příjem. Získáte tak nejen zdraví a finance, ale i přátele a volný čas.

Více viš lišta "Knihy, které mění život"