UMĚNÍ ŽÍT. Návyky pro zdravý a úspěšný život

UMĚNÍ ŽÍT. Návyky pro zdravý a úspěšný život

Brožurky jsou součástí pracovních seminářů, volně jsou neprodejné. Můžete absolvovat jen jeden seminář nebo postupně všechny. Při první účasti získáte "košilku" s návodem a dále si pak vytváříte příručku v podstatě sami. Seminářejsou vedeny v malých skupinách, aby byl prostor pro diskuzi a jsou postaveny tak, aby změny v životě byly trvalé. Každá brožurka proto obsahuje  mj. soubor vhodných zvyklostí pro každou oblast života a seznam doporučené literatury pro další prohlubování znalostí...

  • Tajemství spokojeného života

  •  Úspěšná komunikace - Zdravé vztahy ve 4 krocích

  •  Elixír života - 4 kroky pro zdraví a půvab

  •  Cesta k prosperitě - 4 kroky pro zdravé finance

  •  Čas pro život - Hospodaření s časem a síla pítomného okamžiku

  •  Pracovní listy