Tvoření peněz

Tvoření peněz

autoři: Sanaya Roman, Duane Packer.  2.vyd. Monáda.

*  Jednou z nejdůležitějších dovedností je schopnost uchopit své sny, vize, naděje a fantazie -  a
uskutečnit je. K tomu je zapotřebí zanechat obav a pocitů provinění spojených s penězi. Dovednosti je možné využívat nejen v procesu tvoření peněz, ale v jakékoli jiné oblasti života. Můžeme si totiž k sobě přitáhnout cokoliv chceme, stačí napojit se na hojnost vesmíru.

* Schopnost vytvářet si hojnost souvisí se "životní prací" - mnoho lidí totiž nedělá to, co je baví. Začátkem cesty k hojnosti je postupné vyjasňování si, co vlastně od života chceme, co by nás bavilo ... Tento proces se nazývá proces růstu - převzít zodpovědnost za svůj život a žít život svých snů ...

* "Ujasníme-li si, co chceme, a pak se toho vzdáme, neulpíváme na tom a necháme věc přijít v jakékoli podobě, výsledky jsou obvykle daleko lepší, než o jaké jsme žádali. Vše přichází ve správný čas.

HOJNOST znamená víc než jen vlastnit hodně věcí. Znamená mít hlavně takové věci, které vás naplňují. Peníze mohou být částí vaší hojnosti, ale musíte se naučit vládnout jimi tak, aby nevládly ony vám. Nejvíce hojnosti vám přinese nalezení a vytváření vaší životní práce. Peníze se tak stanou vedlejším produktem práce, kterou milujete a bez námahy, dokonce i bez většího přemýšlení, budou proudit do vašeho života.

* Na místo soutěžení je třeba spolupracovat - nadchází nová doba - v každé výměně energie či peněz dochází
k procesu dávání a přijímání, kdy vyhrávají všechny zúčastněné strany.

* Duchovní zákony peněz jsou univerzálními zákony zhmotňování čehokoli - musíme je doplnit "lidskými" zákony
jako je finanční plánování, organizace času, marketing, daně, podnikatelské plány, apod.

I.    ČÁST: TVOŘENÍ PENĚZ

Všechno začíná u vás. Vaše možnosti tvořit neznají hranice, žijete v neomezeném světě, možné je cokoliv. Kde nebo kdo je zdrojem hojnosti?  Vy sami jím jste. Vy sami jste zdrojem svého bohatství. Představujte si své myšlenky jako magnety ... To nejdůležitější, co potřebujete, je získat vnitřní pocit - přesvědčení, že je vůbec možné a dokonce pravděpodobné, že budete mít, co si přejete.

Pozor: Musíte-li někde uplatňovat příliš mnoho síly, jdete pravděpodobně proti směru své vyšší cesty.

II.   ČÁST:ROZVÍJENÍ VAŠICH SCHOPNOSTÍ

Je třeba nechat se vést, poslouchat své vnitřní vedení (pocity). Vaše podvědomí vám začne přitahovat ty lidi, příležitosti a události, připraví vám podmínky pro setkání s těmi, kteří vám mohou nějak pomoci a kterým můžete nějak prospět vy. Vesmír totiž pracuje pro nejvyšší dobro všech.

Abyste toto vedení slyšeli, je třeba se zklidnit a řídit se svými pocity. Začněte říkat "ne", když opravdu
cítíte "ne" a "ano", když opravdu cítíte "ano".
Je třeba se řídit i svými negativními pocity, které varují. Když něco děláte a je to to pravé, zažíváte pocity radosti. Nutíte-li se dělat něco proto, že "musíte", nenasloucháte svému nitru.

Pracujete-li celé hodiny na něčem, co vám nepřináší radost, přestáváte si vážit sám sebe. Chybou je nutit se do něčeho kvůli penězům - zjistíte totiž, že v delším časovém horizontu si vyděláte víc peněz prací, kterou milujete, než činnostmi, které vás nebaví. Osvědčenou cestou, jak zvládnout rychleji mistrovství v hojnosti, je začít uznávat, jakých úspěchů jste již dosáhli. Všechno, čemu věnujete pozornost, roste a zvětšuje se. Když se zaměříte na své minulé úspěchy, vytvoříte si úspěšnou pozitivní budoucnost.

Svými přesvědčeními si vytváříte svou realitu. Přesvědčení je to, co si myslíte (jste zvyklí si myslet) o světě kolem vás. Změníte-li své přesvědčení, můžete změnit i co, co zažíváte. Sami si vytváříte to, v co věříte. Jestliže si něco přejete, a přitom to k vám ještě nepřišlo, máte v sobě možná nějaké přesvědčení, které vám brání danou věc získat. Musíte získat přesvědčení, že si danou věc ZASLOUŽÍTE. Tento pocit ve skutečnosti vychází ze sebevědomí. Je tedy důležité své sebevědomí zvyšovat.

Někteří lidé nezažívají hojnost, protože utratí všechny peníze, někdy i víc, anebo s rostoucími příjmy zvýší své měsíční výdaje, takže když pak přijde odliv, nemají dost peněz na zaplacení svých pravidelných výdajů. Lidé, kteří se cítí bohatí, obvykle utrácejí méně než vydělávají.

Zůstaňte klidní, i když právě zažíváte "odliv". Neztrácejte sebedůvěru a nemyslete si, že děláte něco špatně. Výzvou takového odlivu je stále věřit ve svou budoucí prosperitu. K odlivu vždy existuje nějaký důvod. Třeba potřebujete víc volného času, např. k přemýšlení, psaní, učení se, relaxaci, dovolenou... Nepřestávejte však cítit svoji prosperitu, i když máte třeba nějaké dluhy. Vizualizujte si, jak se váš dluh zmenšuje, až jej nakonec celý splatíte. Představte si sama sebe, jak platíte poslední částku. Prožijte si teď všechny příjemné pocity, které při tom budete mít.

Využijte toto období k tomu, abyste si uvědomili své základní potřeby a odstranili ze života věci, které vám již neslouží. Mluvte o své hojnosti a zvýšíte si tím svou prosperitu. Slova jsou důležitá. Slova mají vliv na vaše podvědomí. Podvědomí slyší, co říkáte, a začne pracovat přesně tak, aby se vaše slova uskutečnila. Věta: "Nemám dost peněz" jde přímo do podvědomí a přes ně si pak okamžitě začnete vytvářet nedostatek. Nemluvte s ostatními o nedostatku. Pokud momentálně nemáte dost peněz, neztěžujte si. Mluvte o svých vizích a snech. Podvědomí nerozlišuje mezi tím, co se skutečně děje a co si jen představujete.

Důvěra (víra, přesvědčení) znamená uvědomit si, že jste součástí procesu tvoření, a věřit ve svou schopnost přitáhnout si, co chcete. Víra propojuje mentální a hmotný svět. Překlenuje časový posun mezi objevením nápadu a jeho uskutečněním ve hmotě. Věřte svému vyššímu já, že vám vždy přinese správné věci ve správný čas. Sami poznáte, kdy jste na správné cestě - dveře se před vámi otevírají, objevují se ti praví lidé, potkávají vás "náhody" a souhry okolností. Nejste-li na té správné cestě, nic vám nefunguje.

Nestačí však jen sedět a věřit. Svou víru projevujete tím, že budete naslouchat vnitřnímu vedení a řídit se jím ve svých činech. Protože žijete ve světě hmoty a forem, svou činností navazujete spojení s tím, co chcete. Mezi "věřit" a "doufat" je určitý rozdíl. Věřit znamená důvěřovat a vědět, že se vaše přání splní. Doufat znamená něco chtít, ale ve skutečnosti vlastně ani nevěřit, že by se to mohlo splnit. 

Jedním z posledních kroků při vytváření peněz je odpoutání se od nich. Je to doba, kdy necháváte věcem volný průběh, aby se mohly objevit, až přijde jejich čas. Odevzdání znamená převzít zodpovědnost za výsledky a očekávat jen to nejlepší. Odpoutat se také znamená nelpět na věcech emocionálně. Pocit, že bez něčeho nemohu žít, to od vás ve skutečnosti tuto věc odpuzuje. Věci, které chcete, si vytváříte daleko snadněji tehdy, když je nespojujete s pocitem, že je potřebujete, že o ně máte nouzi.

O peníze se nemusíte strachovat. Změňte svůj zvyk bát se o ně, protože jinak se o ně budete strachovat pořád.  Když nedostáváte peníze ze svých obvyklých zdrojů, požádejte, aby k vám přišly neobvykle. Nechte je přijít i z jiných míst na světě, od nečekaných lidí, z nečekaných zdrojů ... Když se upnete na jediný zdroj, uzavíráte si všechny ostatní cesty přílivu dalších peněz.

Zázraky jsou nečekané události, které vám přinášejí mnohem víc, než jste čekali. Jsou to souhry dějů a okolností, ke kterým dojde, když se od něčeho odpoutáte a spolehnete se na své vnitřní vedení. Zázraky se často objevují v krizích, protože tehdy voláte opravdu ty nejhlubší části vaší duše. Zázrakům může někdy bránit vaše mysl. Ta je dobrá k plánování, stanovování si cílů a k jejich vizualizaci. Chcete-li však urychlit celý proces, musíte do celého procesu vložit své srdce.

Největší zázrak je život sám. Vy sami jste zázrak. Můžete si vytvářet, co si přejete - a to je další obrovský zázrak. Můžete mít cokoliv, máte neomezené možnosti. Nic vás nemůže zastavit. Jediné vaše hranice jsou v tom, co si dokážete představit, oč požádáte a v co uvěříte, že můžete mít.


III. TVOŘENÍ SVÉ ŽIVOTNÍ PRÁCE

 Každý člověk se narodil s nějakým posláním. Tento váš příspěvek světu je vaší životní prací. Když ji děláte, následujete svou vyšší cestu, a váš život se naplňuje stále větší radostí, hojností a životní pohodou.

Když milujete to, co děláte, cítíte se živí, šťastní a spokojení. Vyzařujete radost a přitahujete si hodně dobrých věcí. Peníze si můžete vydělávat i prací, kterou nemáte rádi, ale bude vás to stát mnohem větší úsilí. Nemusíte hned opouštět své zaměstnání, ale rozhodně se věnujte alespoň jednomu svému koníčku. Nemusíte úplně změnit svůj život - můžete svou životní práci tvořit postupně, krok za krokem.

Dělejte to, co milujete, a peníze přijdou samy. To je zákon výdělku. Objevte svou životní práci. 

Jediné, co potřebujete, je ujasnit si, co vlastně chcete. Co vás baví. A naopak co vás nebaví. Napište si seznam všeho, co od svého zaměstnání očekáváte. Žádejte to, co chcete, bez ohledu na to, jak nepraktické či vzdálené se to může zdát. Nenechejte se nikdy zastavit myšlenkami, že potřebujete spoustu peněz do začátku svého podnikání. Hned teď začněte dělat vše, co můžete, jako byste už peníze měli. Nečekejte na peníze.

Někteří z vás si svou životní práci tvoří jen stěží, protože jsou přetíženi podporováním jiných lidí. Je krásné trávit svůj čas péčí o ostatní, přináší-li vám to opravdovou radost. Podpora druhých může totiž být vaší životní prací. Mnozí však často věnujete svůj čas pomoci druhým z pocitu povinnosti. Pomyslete na své okolí, na lidi, kterým dáváte spoustu energie. Využívají vaši pomoc a rostou? Nebo zůstávají pořád stejní? Cítíte se po setkání s nimi vyčerpaní nebo cítíte příliv energie?

Chcete-li své oblíbené činnosti dělat jako svou profesi, potřebujete vlastně jen propojit svou práci s vyděláváním peněz. Je zapotřebí, abyste si za svou práci postupně začali něco účtovat. I kdybyste si ze začátku účtovali jen malé částky, je to pozitivní zpráva vám samým - spojujete svou životní práci s hojností.

Zkrátka a dobře - činnosti, které milujete, můžete přeměnit na úspěšné podnikání nebo zaměstnání. Je třeba si jen začít vážit sami sebe a svého času.

Ve svém volném čase čtěte knihy nebo navštěvujte kurzy, které vás připraví na širší úspěch. Můžete např. trávit svůj volný čas s lidmi, kteří dělají to, co máte rádi i vy. Je třeba se obklopit inspirujícím prostředím.  Pohybujete-li se mezi lidmi, kteří jsou ve své práci úspěšní, zachycujete řečí i telepaticky jejich myšlenky
o úspěchu. A protože vaše myšlení vytváří vaši realitu, čím více si sami sebe představujete jako úspěšné v práci, kterou milujete, tím rychleji se to stane skutečností.

Někteří lidé si myslí, že jsou příliš staří na to, aby něco změnili. Nikdy není pozdě. Nezapomínejte: změna je život a život je změna. Nezměníte-li svou práci, myšlenky, schopnosti a přístupy, přivedou vás zase tam, kde už jste byli.  Když si sepíšete vaše plány na papír a budete je dále rozpracovávat a rozvíjet, přitáhnete si lidi, kteří vám v tom pomohou, i finance, které potřebujete. Díky svému záměru a vizi si vytvoříte všechny potřebné kontakty, kroky a události. Uvidíte, že k vám přijde všechno, co potřebujete pro svou životní práci.

Jste-li na své vyšší cestě a děláte-li svou životní práci, budete mít hojnost všeho, co potřebujete.


IV. ŽIVOT V HOJNOSTI

Je opravdu důležité, abyste za své služby dostávali to, co odráží jejich skutečnou hodnotu. Neceníte-li si svého času a energie, potlačujete také proudění hojnosti ve svém životě. Nelze čekat, až si někdo všimne a vaši práci ocení sám. Vážíte-li si své vlastní práce, ostatní si jí budou vážit také. Sami si určete, jakou hodnotu má váš čas, jaký příjem nebo jaká výměna má pro vás význam. Neohlížejte se přitom na ostatní. Máte-li svůj vlastní podnik nebo živnost, je lepší mít dva klienty, kteří vám platí tolik, kolik si svojí práce ceníte, než mít čtyři, kteří vám tolik neplatí.

Když dostáváte tolik, kolik za svojí práci chcete, cítíte se sami se sebou spokojení a vyzařujete kolem sebe nadšení. Podnikatel, který kolem šíří nadšení, prosperitu a úspěch, bude jistě daleko lépe sloužit lidem, než člověk, který se cítí chudý, vyčerpaný a neúspěšný. Svou práci nabízejte jen lidem, kteří si jí budou vážit. Pozor na "kamarády".

Podívejte se, jak své peníze utrácíte a všimněte si pocitů, když nějaké peníze vydáváte. Utrácíte peníze jen z nutnosti, ne pro radost? Je třeba se rozmazlovat a přitom zbytečně peníze nevyhazovat. Důležité je, abyste milovali to, co si pořídíte. I věci mají svojí energii - obklopujte se proto věcmi, kterých si vážíte a ceníte.

A nezapomínejte na vděčnost. Je to stav mysli, který vám magnetizuje peníze a hojnost. Zaměřuje vaši pozornost na to, co máte. A je jisté, že čemu věnujete pozornost, to také roste. Začněte vesmíru děkovat za každou, třeba i malou věc.

Někdy je rychlejší získat nějakou věc přímo, než si na ni nejprve přitahovat peníze, a teprve pak si ji koupit.

Chcete-li si ve svém životě vytvářet hojné proudění hojnosti, naučte se svobodně dávat a přijímat. Potřebujete přijímat stejně jako dávat. Mnozí z vás s láskou rozdáváte jiným, ale těžší už je pro vás dovolit si od nich něco přijmout. Když něco od někoho přijmete, dělejte to vřele, s vděčností ... a představujte si, že se dárci vrací desetinásobek.

POZOR: Namísto obdarovávání penězi můžete lidem více prospět, když jim pomůžete najít jejich vlastní vnitřní sílu anebo je budete učit, jak zvládat své problémy. Jeden z největších darů, jaké můžete lidem dát, je pocit vlastní soběstačnosti. Pomozte jim objevit jejich vlastní sílu vytvářet si hojnost. Když skutečně posilujete lidi, cítíte ze svého dávání povznesení a radost.

Chcete-li, aby k vám peníze v životě volně proudily, mějte vždy jasno a buďte k sobě upřímní v tom, co skutečně chcete dostat výměnou za vaše úsilí a svůj čas. To znamená,  kromě jiného, že máte mít také jasné dohody s lidmi o tom, co od nich chcete dostávat a co jim chcete dávat. Už od počátku si vymezte své závazky, dohody, potřebný čas a výši zisku, jakou chcete dosáhnout. Když do nějakého projektu vkládáte peníze, vždy musíte očekávat zisk.

Nastává nová doba "týmových hráčů". Nehledejte ve svých spolupracovnících a lidech kolem sebe své  konkurenty - dívejte se na ně jako na své přátele. Spoluprací se dostanete dál než soutěžením. Vždy totiž existuje řešení, kdy můžete vyhrát oba či všichni. Říká se tomu "dohoda: výhra-výhra".

I když máte třeba nějaké dluhy, velice získáte, když si nějaké peníze uložíte na spořící účet. Úspory jsou hotové a snadno dostupné peníze, lehce dosažitelná hotovost. Spořící účet přispívá k proudění peněz v celé společnosti, protože takové peníze dále obíhají a vytvářejí další bohatství. Úspory jsou zdroje, které vám umožňují být soběstační. Jsou také pozitivním potvrzením toho, že teď máte víc, než potřebujete. Příroda také používá tento princip, např. veverky. Myslete na úspory jako na rozšíření svých možností, jako na něco, co vám dává větší svobodu. I malá množství peněz, ukládaná pravidelně každý měsíc, se za 5 nebo 10 let mohou změnit ve slušný obnos.

Pozor: Nikdy nešetřete pro případ nouze! Tím byste si vytvářeli tísňové situace. Když myslíte na peníze, které jste naspořili, myslete na to, jak je použijete. Utrácejte své peníze za ty věci, které vám pomohou s vaší prací na světě, ať už to jsou knihy, vzdělávací kurzy, zařízení, šaty, které se hodí k vaší práci, anebo přestavba domu, při níž si doma vytvoříte kancelář nebo dílnu.

Nenechávejte péči o své peníze někomu jinému, zejména pokud ten člověk nemá povědomí o prosperitě. Jsou to vaše peníze, vaše energie, kterou ukládáte, a tak si nad ní chcete zachovat určitý dohled, aby vaše investice zůstaly v souladu s vaší energií.

SLOVO NA ZÁVĚR

Pro vytváření hojnosti potřebujete nechat odejít všechna svá stará přesvědčení o tom, že vytvářet peníze a věci je složité. Tak tomu totiž není. Teď jste připraveni začít si tvořit život, jaký se vám líbí, dělat to, co milujete, a zažívat radost ze své cesty.