Tajemství kvalitního života (Take Time for Your Life)

Tajemství kvalitního života (Take Time for Your Life)

autorka: Cheryl Richardsonová. Ikar 2003.

 * Velmi podnětná knížka, která radí Jak změnit život na principu odstraňování překážek.

Sedm obvyklých překážek, které nám brání vést takový život, jaký se nám líbí:

 1. Nedaří se vám dávat vlastní potřeby před potřeby druhých a často máte pocit nespokojenosti a frustrace kvůli závazkům, které jste na sebe vzali. Jste vychováváni k tomu, abyste nebyli "sobečtí".
 2. Na konci dne se cítíte vyčerpáni a na věci, které jsou pro vás nejdůležitější, vám nezbývá čas. Váš časový plán totiž neodpovídá vašim prioritám.
 3. Máte pocit, že vás někteří lidé, místa a věci vysávají. Váš život je dlouhý seznam věcí, které máte vykonat, a které stále odkládáte. Ještě jste si neuspořádali kancelář, doma je hrozný nepořádek a  vyčerpává vás neustálé stěžování partnera nebo členů rodiny.
 4. Hlavní pohonnou látkou se pro vás stal adrenalin. Stále se honíte od jedné povinnosti ke druhé. Rádi byste si odpočinuli, ale nemůžete vysadit. Klid mysli je pro vás něco nedostižného.
 5. Cítíte se zotročeni penězi. Vysiluje vás, jak nemůžete jednat podle toho, jak chcete, co chcete, protože jste ve finanční tísni. Možná vás tíží dluh, snaha vyjít s penězi nebo nejste spokojeni s tím, jak s penězi      zacházíte.
 6. Schází vám v životě společenství, v němž byste měli oporu. Cítíte se osamělí nebo odloučeni od druhých a toužíte po hlubším zapojení do okruhu lidí,  kteří se vám podobají, kteří mají podobné zájmy jako vy.
 7. Vaše duševní pohoda zaujímá ve vašem rušném životě poslední místo. Rádi byste trávili pevně stanovený čas v klidu, rádi byste pravidelně cvičili - ale nezbývá vám čas.


Váš život se může zásadně změnit, pokud budete ochotni vytrvale pracovat a zároveň investovat čas a energii. Budete moci žít takovým životem, jaký se vám líbí. Tím, že se naučíte vytvořit si pro sebe více času, zvolnit tempo a vychutnávat život, začnete přitahovat do svého života lepší věci, události, lidi. Právě teď můžete začít žít život svých snů, skončit s přežíváním a žitím "až jednou".

Jak začít svůj život měnit?

 1. Dejte na první místo sebe,  začněte o sebe extrémně pečovat. Budete tak moci pečovat i o druhé. Obrácené pořadí nefunguje.

 2. Stanovte si priority, které zrcadlí to, co je pro vás skutečně důležité a své priority respektujte - dávejte přednost důležitým, i když  zdánlivě nenaléhavým věcem...

 3. Zjistěte, co vás vyčerpává a odstraňte to ze svého života.

 4. Ujasněte si, co je vaší pohonnou látkou, co vás "dobíjí". Zbavte se návyku na adrenalin a využijte lepších forem energie.

 5. Investujte do svého finančního zdraví, naučte se základní dovednosti jak zacházet s penězi. V dnešním světe nelze bez peněz žít.

 6. Vybudujte si společenství lidí, kteří vás budou  podporovat, motivovat a povzbuzovat.

 7. Zachovejte si duševní rovnováhu, každý den posilujte svou duševní pohodu.