Svět bez stížností

Svět bez stížností

autor: Will Bowen,vydalo www.synergiepublishing.com

Kniha, která doslova mění život mnoha lidem. Stačí změnit zvyk stěžovat si. Výzva vytrvat bez stížností po dobu alespoň 21 po sobě jdoucích dnů není vůbec jednoduchá. Navíc mezi stížnosti patří i kritizování a sarkasmus. Zkrátka vše, co vyvolává negativní energie.

Snahu uvědomovat si svá slova a vymýtit ta negativní podporuje přiložený fialový náramek, který se přendavá pokaždé, když se účastník výzvy přistihne při nedodržení předsevzetí - a musí začít znovu 21 dnů.

To nejzajímavější z knihy:

 • Stěžování bychom neměli zaměňovat s upozorňováním na chybu nebo nedostatek, který si přejeme napravit... Pokud se držíme faktů, energie neklesá. Pokud dostanete studenou polévku, můžete říct číšníkovi, aby vám přinesl teplou polévku. Stížností by bylo, kdybychom mu řekli: Jak se opovažujete přinést mi studenou polévku!

 • Přestože žijeme v nejlepší době - z hlediska historie v době nejbezpečnější, nezdravější a nejbohatší - přesto si lidé stále stěžují. Proč? Jsou tak zvyklí.

Stížnosti a zdraví:

 • Stížnosti na zdraví jsou nejčastějšími stížnostmi.

 • Je třeba změnit to, čím se zaobíráme, čemu věnujeme pozornost .... Mluvit o zdraví. Když si stěžujeme na zdraví, přitahujeme si tím do života skutečnou nemoc.

 • Pozor - většina onemocnění má psychosomatický původ. V těle se projevuje to, čemu uvěří mysl. Hypochondrie i placebo efekt jsou důkazy. 

 • Přesvědčení, že stárnutí znamená úpadek a chatrné zdraví, je možná tím nejsmrtelnějším sebe naplňujícím proroctvím naší kultury. (Marilyn Fergusonová)    

 • Měřítkem duševního zdraví je schopnost najít na všem něco dobrého. (R.W.Emerson)

Stížnosti a vztahy

 • Šťastný vztah se od nešťastného liší tím, jak moc si partneři ve vztahu stěžují. Stěžování si - upoutávání pozornosti, odebírání energie ...

 • Nejlepší způsob, jak přimět ostatní, aby si nestěžovali, není přímá konfrontace, ale přesunutí pozornosti.

 • Co chceme druhé učit, musíme žít. (Gándhí)

Dobré zvyky:

 • Usmívej se, dýchej a kráčej pomalu. (Thich Nhat Hanh)

 • Mluviti stříbro, mlčeni zlato (často používala moje mamka)

 • Stěžovatelé se ptají "Proč?", lidé, kteří si nestěžují, se ptají "Proč ne?"

 

Síla slov - transformační slovník:

Problém x Příležitost ; Překážka x Výzva ; Požaduju x Ocenil bych ; Musím x Mým záměrem je... ; Stížnost x Žádost ; Zápas x Cesta

Pozor na to, čemu věříte, co říkáte - vždy máte pravdu.

Kritika a sarkasmus

 • Obojí je formou stěžování si (zahušťování energie).

 • Kritiku definujeme jako vytýkání chyb a odsuzování.

 • Konstruktivní kritika neexistuje, vždy je to proces strhávání. Velcí vůdci to vědí, proto lidi motivují oceňováním.

 • Sarkasmus je také druh pasivně agresivního stěžování si. Je to negativní komentář v podobě žertu. (V některých končinách světa lidé sarkasmu nerozumí.)

 • POZOR: Kritika a sarkasmus jsou nejzáludnější formy stěžování si. 

Pokud trénujete postoj nestěžování si, začnete být časem citliví, když si někdo jiný stěžuje. Začne vám to být nepříjemné. Stěžování si je manipulování vaší energií a teď, když už si sami nestěžujete, si snadno všimnete, až vás někdo bude pokoušet manipulovat svými negativními slovy. Je radost být ve společnosti pozitivních lidí, kteří si nestěžují (nesnižují energii).

 

Tip: Naučit se začínat rozhovor něčím pozitivním.

Tip: Když nevydržíte celý den si nestěžovat, začněte alespoň tím, že si nebudete po probuzení stěžovat. Pak tuto dobu postupně prodlužujte.

Tip: Naučte se vidět především to dobré, pak se automaticky vyhnete stěžování si.

 

Zapojte se do šíření vize Světa bez stížností i vy !