Sedm klíčů ke štěstí.

Sedm klíčů ke štěstí.

autor: Deepak CHOPRA. Beta-Dobrovský-Ševčík (knihysevcik.cz)

„Radost a štěstí uzdravuje“. Štěstí nepramení z bohatství, zdraví a dobrých vztahů – to jsou jen vedlejší produkty štěstí, nikoli jeho příčina. Proto je třeba přesunout pozornost od vnějších vlivů k vnitřnímu pocitu štěstí.

Faktor č. 1: Nastavení mozku. U nešťastných lidí je mozek nastavený tak, že každou situaci interpretuje jako problém, zatímco u šťastných lidí je mozek  nastavený tak, že problém vidí jako příležitost. Jak změnit na pozitivní reakci? Nepředstavovat si to, co nechci, ale naopak. 

Faktor č.2 : Životní podmínky – když vyhrajeme v loterii, jsme šťastní – ale toto štěstí je pomíjivé. Lepší je nahradit pěstováním pocitu vděčnosti…Věnovat pozornost tomu, co již máme…

Faktor č.3: Zájmové aktivity = Rozvíjení kreativních činností nebo starost o blaho druhých. Tyto účinky jsou dlouhodobé, ovlivňují štěstí z 50 %.

Klíč 1: Vnímejte své tělo.

Tělo je spojeno s vesmírem. Tělo a mysl spolupracují. Stačí věnovat pozornost svým pocitům. Síla mysli je neviditelná, ale má obrovskou sílu. Dokáže měnit neviditelné ve viditelné. Vše, co si představujete, má tendenci se zhmotňovat… Stačí se vyladit na pozitivní pocity, zůstat v klidu… zhluboka dýchat. Na principu pozornosti funguje i imunitní systém. (Hypochondrie, placebo efekt).

Zlost se projevuje ve střevech, nervozita v žaludku, strach v srdci, frustrace v hrdle, sexuální napětí v genitáliích. Lokalizujte své pocity, a nenechávejte se vtahovat do pocitů jiných lidí.

Klíč 2: Objevte opravdovou sebeúctu

Není totéž co zdokonalování osobnosti. Je to stav beze strachu. Jakmile přejdete od vnější osobnosti (ego) ke svému pravému já, objevíte štěstí, které vám nikdo nemlže vzít. Ego utvářené výchovou (domestikací) touží po uznání – druhou stranou mince je strach z kritiky. Ego je nejisté, je zvyklé na chválu, kontrolu, bezpečí a moc. Usilovně se snaží získat to, co chce. Preferuje rutinu před změnami, protože se změn bojí. Nemusíte o nic usilovat. Vaše pravé já jedná v součinnosti s vesmírem, jen mu nesmíte dělat překážky. Když jste kreativní a nebojácní, můžete vstoupit do neznáma. Máte-li jasný záměr, získáte touto klidnou cestou (v součinnosti s vesmírem) všechno.

Klíč 3: Pročistěte svůj život

Přirozeným stavem bytí je stav radosti, klidu a spokojenosti. Nelze prožívat, pokud jsou tělo i mysl znečištěné. Je zapotřebí zbavit se toxických návyků ohledně toho, čím krmíme svoji mysl i svoje tělo.  Tajemství pročištění těla spočívá především v pročištění mysli. Vyčistěte si v první řadě svoji hlavu.

Vnímejte svoje pocity. Zbavte se potřeby měnit druhé. Nesvalovat vinu na druhé, ale převzít zodpovědnost za svoje chování i pocity.

Cílem pročištění je na ničem nelpět. Život má být prostý a jednoduchý, a přitom kvalitní. Zbavte se všeho nepotřebného i ve svém okolí: 1/ Ukliďte prostor, ve kterém žijete nebo pracujete 2/ Když si koupíte něco nového, to staré vyhoďte. 3/ Buďte štědří - Dělte se s ostatními, hlavně o nehmotné dary 4/ Dodávejte tělu energii a zbytečně jí neplýtvejte

Klíč 4: Netrvejte na své pravdě

Jakmile přestanete obhajovat svoji pravdu, získáte příval energie. Konfrontace narušuje všechny vztahy. Většina lidí má zvyk prosazovat svůj názor nebo se přít.  Každý má právo na svůj pohled, ale to neznamená vnucovat jej ostatním.  Nevytvářejte ani domněnky či odsudky, nekritizujte, neposuzujte. Jakmile se této potřeby zbavíte, zklidníte si mysl. Když vás ovládá ego, berete vzdání se svého názoru jako porážku. (Platí české přísloví: Chytřejší ustoupí)

Klíč 5: Zaměřte se na přítomnost

Přítomnost znamená prožívání stavu bez času. V takovém stavu nacházíte spojení se svým vyšším Zdrojem. A získáváte klid.  Žijete-li v přítomnosti, nikdo vám nemůže vzít štěstí. Můžete vědomě pozorovat své pocity, dýchání, zvuky, krásné maličkosti klem sebe.

Umění relaxovat znamená odpojit se od ega. Čas si vymysleli lidé. Čas vnímáme různě = teorie relativity. Čas je proudění myšlenek, kterými se ego vyjadřuje ve vnějším světě: 1/ Věčně hodnotíte všechny zážitky. 2/ Porovnáváte se s ostatními a říkáte si, že jste lepší nebo horší. 3/ Určité věci odmítáte nebo preferujete. 4/ Vymýšlíte si příběhy.

Klíč 6: Objevte svůj vnitřní svět

Myšlenky produkují emoce, a emoce vytvářejí vibrace, které pak rezonují na stejných vlnových délkách, tj. přitahují odpovídající situace. Nejvyšší emocí je láska, chovejte se k sobě i k ostatním laskavě. Vnější svět je odrazem (zrcadlem) vašeho vnitřního světa. Jsme ZVYKLÍ si myslet, že to tak není. Zvítězit nad nepříznivými událostmi nelze pouhým pozitivním myšlením. To je povrchní přístup, násilné ovládání myšlenek. Je třeba doplnit odpovídajícími emocemi, silou záměru a požádat o podporu. Vědomí přesahuje osobní identitu.

Východní duchovní tradice uvádějí 4 základní nejharmoničtější lidské existence, které vytvářejí nejvyšší úroveň cítění: 1/ Láskyplná vlídnost (laskavost)  2/ Soucítění  3/ Radost z úspěchů druhých  4/ Vyrovnanost a klid. Řešením je stát se vlídným člověkem v nevlídném světě. Nesnažíte se jednat láskyplně, jen setrváváte ve stavu láskyplného bytí. To se pak odráží navenek. (Prozradí vás oči - jsou oknem do duše)

Klíč 7:  Žijte pro osvícení

Osvícení znamená uplatňovat Klíče v každodenním životě. Osvícení je nejbdělejší a zároveň nejpřirozenější stav existence.  Život se díky tomu stává příjemným, zmizí stres, starosti, úzkosti a nejistoty.