Návyky úspěchu. Prověřené principy k lepšímu životu.

Návyky úspěchu. Prověřené principy k lepšímu životu.

autor: Napoleon Hill. Vyd. Euromedia Group (Pragma) 2020

Přepis rozhlasových programů vysílaných v roce 1952, dosud nebylo publikováno.  

 •  Lekce 1: Rozhodnost záměru = Správná formulace přání a odhodlání přijmout je základe praktické  filozofie úspěchu, která řeší všechny problémy a zvyšuje tak sebevědomí.
 •  Lekce 2: Jak vypilovat rozhodnost záměru k dokonalosti znamená být v souladu s přírodou. Vše podléhá zákonu přitažlivosti. Příroda odměňuje ty, kteří její plány odhalí a přijmou za své a žijí podle nich. Nikdy z této filozofie nezískáte plný užitek, dokud se nerozhlédnete, nenajdete někoho, kdo ji potřebuje, a nezačnete ho učit.
 •  Lekce 3 a 4: Přesné a jasné myšlení znamená používat svoji hlavu, nepodléhat davovým názorům. Naslouchat a spolupracovat s "nekonečnou inteligencí" (někdo nazývá Bohem, někdo Vesmírem či Přírodou) znamená řídit se svými pocity... Pozor na řízené veřejné mínění (propaganda). Pozor na fanatiky, ať náboženské, ekonomické, politické. Pozor na narušitele klidu a rozumného úsudku jako je zamilovanost ("Ztratit hlavu"). Pozor také na negativní emoce jako je strach, závist, nenávist, apod. V neposlední řadě pozor na neřízený entuziasmus. Je třeba naučit se "Zůstat klidní a radostní", tedy vyrovnaní. Zpochybňujte všechno a všechny, pracujte s fakty, naslouchejte svým pocitům.
 •  Lekce 5 a 6 : Uplatněná víra (ve smyslu přesvědčení, ne ve smyslu víry v nějakého vousatého pána). Víra je stav mysli. Člověk může mysl nasměrovat k jakémukoli přání a věřit, že svého cíle dosáhne. Víra je síla člověka navázat kontakt s nekonečnou inteligencí. Např. autosugesce pomocí slov (prohlášení, tzv. afirmace) nebo pomocí obrázků (např. "mapa snů")... Většina lidí ví, co nechce. Úspěšní to mají naopak. Naučili se soustřeďovat mysl na to, co chtějí a odklánět se od nežádoucích myšlenek a pocitů.  Podle této filozofie je třeba žít, nejen o ní mluvit nebo přemýšlet.
 •  Lekce 7: Patnáct hlavních příčin neúspěchu - většinou s jedná o zlozvyky jako např. Zvyk proplouvat životem bez jasného plánu, neznalost životního cíle. Strkání nosu do záležitostí jiných lidí, drby a pomluvy, kritizování a posuzování. Nedostatečné nebo nevhodné znalosti, pozor na školní systém vzdělávání, pravdu je třeba hledat v sobě. Nedostatek sebekázně, disciplíny a nedostatečná ambice, spokojenost s průměrem. Chatrné zdraví způsobené špatným myšlením, nevhodnou stravou a nedostatkem cvičení. Špatné vzory v dětství. Nedostatečná vytrvalost. Negativní duševní postoj - přitom právě postoj můžete ovládat. Dalším zlozvykem pro dosahování úspěchu (klidu) je otálení, odsouvání a lenost. A na závěr je třeba nepodléhat strachu a obavám. Pořadí, čeho se lidé nejvíc bojí: 1/ strach z chudoby 2/strach z kritiky, "co by tomu řekli lidé" 3/strach z nemoci 4/strach ze ztráty lásky 5/strach ze stáří 6/strach ze ztráty svobody 7/strach ze smrti.
 •  Lekce 8: Vytrvalost a rozhodnost. Příčinou neúspěchu číslo 1 je ZVYK VZDÁVAT SE. Bačkorové nikdy nevyhrávají a vítězové se nikdy nevzdávají. Největší překážkou bývají přátelé a příbuzní. Chcete-li být úspěšní, pak musíte pěstovat zvyk nevzdávat se.
 •  Lekce 9: Sebekázeň. Je potřeba mít systém, a podle toho jednat a žít. Hlavně z mysli vytěsnit věci, které tam mít nechcete. Je třeba pěstovat produktivní ZVYKY, tím hlavním je zvyk jak nakládáte s časem. ČAS je nejcennějším majetkem. Umět pracovat s časem znamená v podstatě být v souladu se zákonem setby - vše chce svůj čas. Nebýt zbrklý, netrpělivý, ale ani lenivý. Velmi užitečným zvykem je zvyk pěstovat prostý životní styl založený na klidu duše. Naučte se být sami sebou.
 •  Lekce 10 a 11: Příjemná osobnost je člověk, se kterým se cítíte dobře. Je to člověk, který vyzařuje pozitivní duševní postoj a dobrou náladu. Nikdy nenadává ani si nestěžuje, nepomlouvá, nehodnotí, nekritizuje. Nehledá chyby, ale naopak. Je flexibilní. Má pod kontrolou emoce. Je tolerantní, je mu vlastní postoj "Žít a nechat žít". Oplývá smyslem pro humor, nebere se příliš vážně. Nešetří úsměvem. Má smysl pro spravedlnost, je taktní. Drží slovo, dodržuje termíny schůzek, je dochvilný.  Je zdvořilý, umí se vhodně oblékat, umí se vyjadřovat, umí se prodat. Chová se ohleduplně, slušně, taktně. Dbá na držení těla... Zkrátka "je přitažlivý". A hlavně: Žije v součinnosti s vesmírnými zákony.
 •  Co nedělá: Neskáče lidem do řeči. Nepoužívá sarkazmus. Není ješitný. Uznání si neplete s lichocením a pochlebováním. Nevede monolog. Nepomlouvá, atp.
 •  Lekce 12 a 13: Vesmírná síla zvyku. Náš život utvářejí naše zvyky. Jedna z nejdůležitějších zásad úspěchu je proto pěstovat a osvojit si správné zvyky a využívat tak síly zvyku ve svůj prospěch... Náš život v podstatě řídí naše MYŠLENKOVÉ ZVYKY (vzorce). Tím, kým jsme dnes, je důsledkem našich zvyků, které jsme si v minulosti osvojili. Valná většina zvyků nevznikla našim cíleným přičiněním, ale byla nám dána výchovou a prostředím. Pokud chcete změnit život, je třeba změnit některé své zvyky, hlavně odstranit zlozvyky.  Zlozvyk se odstraní tak, že se "přemaže" zvykem dobrým.
 •  ZÁKON HARMONIE přitahuje podobné. Myslete proto na zdraví - ne na nemoci. Pěstujte zvyk nepromarňovat svůj čas. Začněte uplatňovat zvyky v svém životě, pak je můžete předávat dál a stát se užitečnými.

Jak zní filozofie úspěchu?

 •  Cokoli si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho také dokáže dosáhnout.
 •  Pokud i něco dokážete představit, a ztotožnit se s touto představou, pak vesmírný zákon tento obrázek převezme a povede vás k jeho fyzickému ekvivalentu. Ať už se jedná o cokoli. Pozor: Platí i negativně - sílu zvyku totiž nelze vypnout!!! Pěstovat proto zvyk přepínat na to, co chci, ne na to, co nechci, tedy čeho se v podvědomí bojím.