Myšlením k bohatství

Myšlením k bohatství

autor: Napoleon Hill (pragma.cz)

 * Jedna ze zásadních knih pro oblast úspěchu. Myšlenky mají váhu, vysílají elektromagnetické vlněnění. Jak myslíme, takoví jsme - Jak se naučíme myslet, takoví budeme.

1.   TOUHA - první krok na cestě k bohatství. 

2.   VÍRA - PŘESVĚDČENÍ = stav mysli, sídlem je podvědomí - to pak převede přání/cíl na příslušnou frekvenci, vyšle do vesmíru ... zpět v podobě náhod, nápadů, inspirací... Myšlenky působí jako MAGNET.

3.   AUTOSUGESCE - Ovlivňování podvědomí za účelem "zmagnetizování"

4.   ODBORNÉ ZNALOSTI - Vědomosti musíme převádět do praxe, jinak jsou bezcenné.

5.   OBRAZOTVORNOST = dílna mysli, pohrávat si s představou, v duchu prožívat...

6.   ORGANIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ - Pokud plnění plánu selže, vytvořit nový postup... opakovat tak dlouho, dokud se nepovede: "Ten, kdo se vzdává, nikdy nevítězí. Vítězové se nevzdávají".

7.   ROZHODNOST - Nerozhodnost patří mezi tři největší nepřátelé - vedle strachu a pochybností.

8.    VYTRVALOST - Nedostatek vytrvalosti patří mezi nejčastější příčiny neúspěchu! 

Jak získat vytrvalost?

       1. Jasně formulovaný cíl, po kterém dostatečně toužím a očekávám jeho naplnění.

       2. Konkrétní postup = plán, napsat alespoň první kroky + systematicky plnit = ohromná síla.

       3. Uzavřít mysl všem negativním a odrazujícím vlivům včetně poznámek příbuzných, přátel a známých.

       4. Přátelit se s lidmi, kteří vás dokáží povzbudit, abyste neustoupili od svých záměrů. Je nezbytné
          utvořit si skupinu lidí, kteří jdou za stejným cílem. 

       Tyto 4 zásady se musí stát každodenním ZVYKEM!

9.    MOZKOVÝ TRUST = "Více hlav, více moudrostí". Synergie - násobení sil, ne sčítání. Podmínka: stejný cíl, harmonie.

10. Tajemství sexuální transmutace = přeměna nebo převod jedné energie v druhou. Velmi silná síla, lze využít... Proto většina mužů dosahuje bohatství až po 40 letech života. To už bývají schopni svoji sexualitu ovládat. Všichni velcí lidé se vyznačují silným libidem, který je zdrojem osobního magnetismu. Ten poznáme podle stisku ruky, tónu hlasu, držení těla a vystupování, vyzařování myšlenek, péče o zevnějšek (obvykle elegantní oblek ...)

11. krok: PODVĚDOMÍ = spojovací článek mezi lidskou myslí a Nekonečnou inteligencí. Pracuje ve dne, v noci,
slouží mj. jako jakási kartotéka informací - databáze s napojením na "boží internet".

12.  krok: MOZEK = vysílací i přijímací stanice myšlenek.

13. krok: ŠESTÝ SMYSL - INTUICE - Faktem je, že se lidským bytostem dostává poznání i z jiných zdrojů než smyslových. V podstatě jsou to naše pocity, kterými k nám mluví naše "intuice". Buď jí nasloucháme nebo ne.

STRACH - největší nepřítel úspěchu

Působí v doprovodu nerozhodnosti a pochybností. STRACH  není ničím jiným než stavem mysli. Příroda však člověka obdařila absolutní kontrolou nad jedinou věcí - a tím je způsob myšlení. Všechno, co člověk vytváří, má svůj počátek v podobě myšlenky. 6 nejčastějších "strachů":

1.    strach z chudoby - nejhorší, nejčastější. Mezi chudobou a bohatstvím není kompromis. Cesty k chudobě a bohatství vedou opačným směrem. Tento strach naprosto paralyzuje schopnost myslet, ničí  shopnost  imaginace, ubíjí sebevědomí ... lék: vyhledávat společnost těch, kteří žádají bohatství a tím ho získávají.

2.    strach z kritiky - lék: věřit sám sobě, pracovat na rozšiřování sebedůvěry ...

3.    strach o zdraví - lék: nebavit se o nemocech, nečíst nic o nemocech, představovat si pouze zdraví

4.    strach ze ztráty - naučit se postoj nelpění

5.    strach ze stáří - stáří relativní, faktem je, že lidé jsou duševně a duchovně nejproduktivnější mezi 40-60 lety

6.    strach ze smrti - pochopit zákony přírody

Výmluvy

Pozor na velmi vžitý zvyk : Vymýšlení výmluv! Výmluvy mohou být pro úspěch osudné. Které "KDYBYCH" používáte i vy? Doplňt si sami: KDYBYCH .................., tak .........