Jistou cestou ke zdraví (orig. The Science of Being Well). Praktický průvodce dokonalého zdraví.

Jistou cestou ke zdraví (orig. The Science of Being Well). Praktický průvodce dokonalého zdraví.

Autor: Wallace Delois Wattles * Brno, Pknihy publishing 2018 *

Všichni v sobě máme Princip Zdraví. Opravy lze pomocí léků, modliteb, afirmací, apod. ..., pokud si myslíme - jsme přesvědčeni - že metoda funguje. Známe placebo efekt stejně jako hypochondrii. 

Jistá cesta ke zdraví dvě složky:

1/ Hlava = Myšlení: pozornost tvoří, síla představivosti + Emoce

2/ Jednání - akce, činy: Příjem potravy + tekutin + dýchání + spánek

Je ověřeno, že pokud člověk Myslí jistým způsobem a jí, pije, dýchá a spí odpovídajícím způsobem, je zdravý.

S živoucí silou se spojujeme myšlením - buď se napojíme, nebo naopak. Proto je nutné myslet na zdraví a nemyslet na nemoci. Nevést hovory o nemocech, nezabývat se nemocemi, Nečít ale ani zaručené chytré knihy o zdraví. Zdraví je výsledkem myšlení a jednání jistým (určitým) způsobem, které vychází z přirozenosti.

Lidské tělo je sídlem energie, která se po vyčerpání obnovuje. Vylučuje odpad a jedovaté látky. Pokud je tělo nemocné, léčebná energie jej napraví. Této energii říkáme ŽIVOT. Život nevzniká v těle. Tělo vzniká ze života. Jako semínko. Vše řídí mocná PŘÍRODA.

Je třeba nastavit mysl, a z nastavení učinit ZVYK. Jakákoli opakovaná myšlenka vede k odpovídajícímu nastavení těla. (Očekávání určuje výsledek)

Dnes (konec 19.století, kdy autor útlou knížku publikoval) se snažíme řídit především rozumem (logikou) místo instinktem (intuicí).

Samotná slova a myšlení nestačí - je třeba vložit záměr, očekávání. S tím, s čím se v duchu ztotožníme, fyzicky
splyneme. Proto je důležité myslet na zdraví a ne na nemoc. Tj. mluvit o zdraví a vyhýbat se hovorům o nemocech.

CO si myslet.

Vytvořit si v duchu představu o sobě jako o zdravím kypícím člověku. Nelze jen odvracet pozornost od nemocí, ale je třeba si vytvořit mentální obrázek zdraví = součást KONCEPCE ZDRAVÍ. Myšlenka dokonalého zdraví dosáhne do každé části těla, do každé buňky. Všichni máme mentální a fyzické tělo. Mentální tělo ovládá funkce
fyzického těla.  Pokud nastavíte myšlení na zdraví, budete se těšit dobrému zdraví.

Síla emocí:

Mát strach z nemoci? Chyba! Pochybujete o tom, že se uzdravíte? Chyba. Vždy máte totiž pravdu.

Bez víry (přesvědčení, důvěry) v proces se proces neuskuteční. Myšlenky formulované ve víře (přesvědčení) mají tvořivou energii.

Pokud se bojíte nemoci, děsíte se nemoci, pochybujete o svém bezpečí, nebo dokonce o nemoci rozjímáte - spojujete se s ní, ve vašem nitru vznikají její formy a procesy.

Uzdravení nezpůsobí víra (přesvědčení) samotná, ale její aplikace na sebe - představy zdravé osoby. Nedělejte nic, co tomuto postoji oponuje.

Jak posilovat víru - přesvědčení? Jak uvěřit, že je to možné?

Pěstovat vděčnost. Vděčnost je mostem mezi vírou a realitou. Vděčnost je KOTVA, díky které vás nestrhne proud.

Pokud zjistíte, že jste znovu upadli do stavu slabosti či nemoci, ihned se změňte: Narovnejte se v ramenou a začněte myslet na zdraví (děkovat za zdraví).

Používání vůle

Vůle vědomě zaměřuje pozornosti na oblast, kterou chceme vytvářet, prožívat. Pozornost tvoří - to je meta-fyzický zákon. Věnujete pozornost tomu, co říkáte (slova), co si představujete (obrazotvornost), co si myslíte, co cítíte .... Hlídejte si slova, která nejčastjí používát, a i v duchu... Můžeme se rozhodnout, na co budeme myslet, o čem mluvit a přemýšlet - to je naše "vůle".

Správně myslet nestačí, je to jen výchozí bod. Je třeba také něco dělat: Jíst, pít, dýchat a spát.

JÍdlo

Kdy jíst? Když dostaneme hlad. Pokud nemáte hlad, tělo by potravu nevyužilo (pro přeměnu na energii) a tudíž je nesprávné a nepřirozené jíst, když hlad nemáme. Kdykoli tělo potřebuje potravu, podvědomí oznámí pocitem hladu. Neplést si, že máme na něco chuť. Lze i vytvořit reflex. Chuť je z velké části záležitost ZVYKU. Pokud jíme či pijeme v určitý čas, chuť se také dostavuje v tento čas. Navyklou touhu po jídle bychom si neměli plést se zdravým hladem. Hlad nepřichází v konkrétní čas. Přichází jen tehdy, když práce a pohyb spotřebovaly
dostatečné množství energie a organizmus musí přijmout nový materiál. Pokud se ve dne dostatečně najíte, není možné, abyste po osvěžujícím spánku pocítili skutečný hlad. Ve SPÁNKU se tělo nabíjí životní silou a dokončuje látkovou přeměnu potravy, kterou přijalo předchozího dne. Organizmus tak nepotřebuje jíst - vydatná snídaně je proti přírodě. Hlad nemáte, pokud jste nešli spát vyhladovělí! Hlad nezpůsobuje spánek, ale práce (výdej energie).

Přirozené a zdravé je vynechat snídani. Zastánci snídaně se domnívají, že nemohou začít den s prázdným žaludkem. Je to zlozvyk. Je to jako když si opilec dá prvního panáka. Uspokojení chuti vzniklé zvykem.

KDY je tedy čas na správné jídlo? V poledne po dokonalém vytrávení.

CO jíst? Zeptáme se přímo Přírody. Jíst to, co se nachází tam, kde žijeme. Jedná se o "přirozenou stravu". V mírných oblastech je nejpestřejší skladba přírodních potravin. Zohledňovat roční dobu.  Jíst s chutí, střídmě (do polo-syta), dobře žvýkat, věnovat jídlu pozornost, a pěstovat vděčnost. Jíst stejně duševně pracující jako dřevorubec, ale v jiných dávkách. Jídlo za utišením hladu nikdy nezpůsobuje problémy. Ty vždy když se podřídíme nekontrolované chuti a když se přejídáme. 

JAK JÍST? Dobře žvýkat, je to přirozené. Dochází k rozmělňování potravy pro lepší trávení. Zasycení přijde dříve. Tím také věnujeme dostatečnou pozornost svému jídlu. Čím důkladněji žvýkáme, tím přirozenější proces. Během jídla myslete na to, abyste z jídla dostali co nejvíce potěšení. Vybírejte si, co vám chutná. Nesoustřeďujte se na žvýkání, ale na vnímání chuti.

SHRNUTÍ: Nechejte se vést Přírodní inteligencí, která zařídila, že lidé žijící v určité oblasti světa žijí z hlavních
místních produktů. Věřte sobě a ignorujte jakoukoli "vědu o výživě". Jakmile si zasloužíte hlad, s vděčností snězte to, co máte na stole, na každé soustu dokonale rozžvýkejte a přestaňte jíst, když ucítíte, že hlad polevuje. Vychutnávejte si svůj pokrm. Pokud vedete u stolu konverzaci, bavte se o tom, jak je jídlo dobré. Snězte svou pokrm s radostí (s chutí) a poděkujte za něj. Vytrvale odstraňujte zlozvyk hltání a špatného myšlení či mluvení.

PITÍ

Přirozené pití: voda. Pijte tehdy, když máte žízeň. Přestaňte pít ve chvíli, kdy žízeň polevuje. Občas si lze dopřát šálek kávy či čaje. Nezvykejte si na sycené nápoje.

DÝCHÁNÍ

Bez dýchání přežijeme jen pár minut. Naučit se, jak správně (hluboce) dýchat:  Držte se zpříma a vypněte hruď. Nemůžete dobře dýchat, pokud vpadlou hruď. Skoro každý práce nás nutí být shrbení. - čas od času je třeba se zastavit a zhluboka se nadechnout. Narovnejte se, do plna se nadechněte, roztáhněte hruď, narovnejte páteř a pomalu vydechněte. Učiňte si z toho ZVYK. Kdykoli vyjdete ze dveří - dýchejte., kdykoli si v práci uvědomíte svůj postoj - dýchejte. Když se v noci probudíte, dýchejte. Dýchejte kdykoli si na to vědomě vzpomenete. Choďte co nejvíc pěšky, a u toho vědomě dýchejte. Udržovat si rovnou páteř by pro vás mělo být otázkou cti,
stejně jako udržovat si čistou tvář.

KVALITA VZDUCHU: Nejhorší vzduch je tam, kde je spotřebováván dýcháním. Kostely, divadla - tělocvičny! Špatný vzduch je i ten, který je znečištěný... Částice dokážou plíce vyloučit, ale plyny jdou rovnou do krve. Dávejte proto pozor, abyste nevdechovali vzduch obsahující jedovaté plyny a abyste nedýchali vzduch, který jste již vydýchali sami nebo někdo jiný.

SPÁNEK

Naše životní síla se obnovuje ve spánku. Ve spánku se přiblížíme k životnímu principu - životy se začnou obnovovat. Faktory pro klidný a vydatný spánek: 1/ Přísun vzduchu 2/ Klidná mysl. Usínat s důvěrou, že spánek obnoví vaše funkce.

CVIČENÍ

Nejlepší pohyb (nejpřirozenější) - chůze. Cvičte pro zábavu či užitek, necvičte pro zdraví.

ZÁVĚR

Pěstování zdraví není umění, je to přirozený stav. Musíte se jen odvrátit od umělých návyků a jíst, pít, dýchat a spát tím nejpřirozenějším a nejpříjemnějším způsobem. Potom, pokud budete myslet jen na zdraví (a ne na
nemoci), budete zcela jistě zdraví :-)