Jistou cestou ke skvělosti (The Scince of Being Great)

Jistou cestou ke skvělosti (The Scince of Being Great)

autor: Wallace D. Wattles. Success´n´Fun, 2013 (2. vyd.) cilevedome.cz

* V podstatě je to knížka, kterou by měl každý začínat. Je totiž velmi důležité, stát nejprve osobností, která přitahuje všechny skvělé věci a události a lidi, na které pomyslí. A přitom taková osobnost zůstává skromná, nikam se nehrne, netouží po slávě ani uznání - jen je naplněna hlubokou vděčností, a umí se radovat z maličkostí. Je to opět knížka praktická, stejně jako její prví část: "Jistou cestou k bohatství".
Návod funguje pro lidi, kteří jsou ochotni toto učení přijmout a ihned uplatnit. Není možné číst knížku jen jednou, je užitečné mít ji stále při ruce.
Praktikováním moudrostí, uložených na jejích stránkách, pochopíte důležitost vděčnosti, jasné vize, a víry v úspěch.
Porozumíte, co je vnitřní světlo (láskyplné myšlenky), moudré ticho a věčná jednota. Získáte dovednost napojovat se na svůj "vyšší zdroj", a řídit se svými pocity. Budete tak každý den zažívat radost a hojnost. Neváhejte a z knížky si udělejte věrného kamaráda a rádce. Naučíte se ovládat vrozený Princip Síly.  A jedině člověk může tuto Sílu ovlivňovat. Nic z toho, co je možné v duchu (v představách), není nemožné v "reálu". Nic, co si člověk dovede představit, není neuskutečnitelné.

Toto jste už určitě někde slyšeli či četli. Je to možné. Protože z knížek W.Wattlese vycházejí všichni "moderní" autoři, jako je například Naopleon Hill, Stephen Covey, a další.

Všichni jsme si vytvořili díky výchově myšlenkové návyky. Když se nedaří tak, jak bychom chtěli, je třeba vytvořit si opačný myšlenkový návyk. Pokud používáme Princip Síly jistým (správným) způsobem, můžeme ovládat všechny okolnosti.  Vědomé používání této Síly vede ke zdravému sebevědomí.

K vědomému utváření života je třeba překonat strach, obavy, úzkost a pochybnosti ... Je třeba odložit chamtivost, pýchu, rozmařilost a závist či nenávist. Tyto emoce vás od "vyššího zdroje" vždy "odpojí". Přeruší
spojení...

Jistá cesta ke skvělosti je objevit svoji "životní práci". To, co vás baví, a co přináší užitek. Pak je naplněný nejen váš život, ale i peněženka. Ne nadarmo se říká:

Dělej, co děláš rád, a peníze přijdou samy.

Je třeba sladit nejen způsob myšlení, ale i osobní jednání. Musíte jednat stejně, jako myslíte. Nechte řídit své myšlenky Principem a poté se VŽIJTE DO SVÝCH MYŠLENEK (PŘEDSTAV). A buďte připraveni na náhody a jednat "účinným způsobem" - v souladu se svými představami, dbejte na své pocity.