Jak získávat přátele a působit na lidi

Jak získávat přátele a působit na lidi

autor: Dale Carnegie (Pragma)

* První knížka, která se mi dostala po pádu železné opony do ruky, a která nastartovala můj zájem o
sebezdokonalování se :-) V této knížce najdete návod, jak se stát oblíbenými, jak úspěšně komunikovat s druhými lidmi. Průzkum o tom, co dospělého člověka nejvíc zajímá ukázal že nejvíce lidi zajímá Jak si zachovat zdraví a hned na druhém místě jejich zájmu je Jak jednat s lidmi.

Poznatky je třeba hned uvádět do praxe - jedině tak je naše vědění zúročeno: Hlavním účelem vzdělání není vědět, ale jednat.

Najdete zde i dobrý návod, jak knihu studovat:

1.  Celkové rychlé čtení - základní orientace

2.  Po kapitolách, výpisky

3.  Každý měsíc prolétnout

+ vést si deník, kde zaznamenávat  věřování v praxi ...

6 způsobů, jak se zalíbit lidem

1.  Zajímejte se upřímně o lidi

2.  Usmívejte se

3.  Vlastní jméno je to nejhezčí slovo

4.  Buďte pozornými posluchači

5.  Hovořte o tom, co zajímá druhé

6.  Upřímně vzbuďte v druhém dojem, že je tou nejdůležitější osobou

10 způsobů, jak přesvědčit lidi

1.  Vyhrajete jen tenkrát, když se nepřete

2.  Ukažte, se si vážíte přesvědčení druhých, nikdy neříkejte, že se někdo mýlí

3.  Mýlíte-li se, uznejte to rychle a ochotně

4.  Začínejte přátelsky

5. Veďte druhého k tomu, aby sám souhlasil, popř. aby si myslel, že myšlenka je jeho

6. Nechejte hovořit druhého, vy klaďte otázky

7. Upřímně se snažte dívat na věc očima druhého

8. Podávejte své myšlenky poutavých způsobem

9. Vyzvěte k soutěživosti

10. Upřímně se zajímejte o přání druhého

5 způsobů, jak změnit lidi, aniž se jich dotkneme

1. Nešetřete chválou a uznáním

2. Na chyby upozorněte nepřímo

3. Než začnete druhého kritizovat, nejdřív mluvte o svých chybách

4. Přikazujte otázkou, nikdy přímo

5. Povzbuzujte lidi v jejich úsilí