Čtyři dohody

Čtyři dohody

autor: Don Miguel Ruiz ( Pragma 2000)

1. Dohoda: Nehřešte slovem. Miřte slovem přesně.  Nemluvte proti sobě, nepomlouvejte.

2. Dohoda: Neberte si nic osobně.  Imunita vůči názorům a činům druhých je osvobozující.

3. Dohoda: Nevytvářejte domněnky, nedělejte ukvapené závěry. Nebojte se klást otázky, abyste si vše vyjasnili. Nebojte se říct přesně o to, co opravdu chcete. Je to vaše právo. Druzí mají také právo říct si o to, co si přejí. Vaším právem je pak buď vyhovět nebo odmítnout.

4. Dohoda: Dělejte to nejlepší, co můžete - v každé situaci. Tak se vyhnete lítosti a sebe-odsuzování. Hodiny meditace jsou k ničemu, když nenásleduje čin. Postupujte krok za krokem, nebojte se po pádu vstát a jít dál. Neodsuzujte se ani nekritizujte - zkrátka dělejte věci tak, jak právě nejlépe dokážete. Praxe dělá mistra


Přišli jsme na tento svět s právem být šťastný a žít svůj "sen". Jenže výchovou, tzv."ochočováním" - se skrz opakování učíme žít "sen" společnosti... učíme se být lidmi, učíme se soudit ... a tak vzniká vnitřní soudce.
Nejhorší je, když odsuzujeme sami sebe. Učíme se používat šifry - slova, která tvoří "dohody" společnosti.

Touha zavděčit se vede k tomu, že předstíráme, že jsme někým, kým ve skutečnosti nejsme. Ztrácíme
odvahu být sami sebou, bojíme se, že nás lidé nebudou mít rádi...přizpůsobujeme se...děláme to, co musíme... začneme se odmítat....a ze života se tak vytrácí radost.

Ztrácíme energii obhajováním svých názorů a přesvědčení, protože si bereme slova jiných osobně. Když přijmeme "citový jed", vystřelený někým jiným, pak máme problém. Je třeba být imunní - a to jen tak, že si nebudeme brát nic osobně. Citový jed se vždy obrátí proti tomu, kdo jej vystřelil.


Funkcí lidské mysli je snít, ale my jsme se naučili snít nevědomě. Jelikož "pozornost tvoří" - tedy to, o čem nejčastěji přemýšlíme - můžeme si připravit nebe na zemi (nebo naopak). Do naší mysli se dostávají "otisky" z okolí "Jsi jednička" "Jsi blb"...až uvěříte "Nejsem dost dobrý"... a přestanete být sami sebou (bohem). Svoji tvůrčí sílu, kterou nelze vypnout, začnete používat proti sobě.

Jak se znovu stát sami sebou?

Naučte se používat mocné nástroje, tyto  4 dohody + Používat vlastní vůli ke směrování pozornosti + Změnit navyklé akce a reakce (zvyklosti) + Naučit se žít v přítomném okamžiku

Samotné informace nestačí, je třeba činnost - tedy "dodržování dohod", cvičit v praxi, až se stanou ZVYKEM. O tom je čtvrtá dohoda: Dělejte vše tak, jak právě nejlépe dovedete. Je třeba silné vůle, abychom se naučili podle těchto dohod žít, a naučili se nový "sen o ráji". Ale tojí to za to, a nikdy není pozdě začít.