Cesta k prosperitě. Příručka budoucího milionáře

Cesta k prosperitě. Příručka budoucího milionáře

Seminář podle stejnojmenné knihy, vede autorka *

Cílem semináře je prohloubení zásadních finančních dovedností. Nová ekonomická doba vyžaduje nové finanční dovednosti.

Seminář je veden tak, aby účastníci mohli diskutovat, vmňovat si zkušenosti, pTát se.... Proto je počet účastníků omezen.

Každý účastník obdrží jednoduché teze - soubor jednotlivých brožur.

Seminář navazuje na praktické kurzy - nebo naopak je úvodem k praktickým kurzům, které najdete na mých stránkách www.FITprogram.cz