Cesta k prosperitě - a to nejen finanční...

Cesta k prosperitě - a to nejen finanční...

Seminář podle stejnojmenné knihy, vede autorka, tedy já :-))

 Cílem semináře je prohloubení zásadních finančních dovedností. Nová ekonomická doba vyžaduje nové finanční dovednosti.

 Seminář je veden tak, aby účastníci mohli diskutovat, vymněňovat si zkušenosti, ptát se.... Proto je počet účastníků omezen.

 Každý účastník obdrží jednoduché teze.

 Seminář navazuje na praktické kurzy - nebo je naopak úvodem k praktickým kurzům, které najdete na mých stránkách www.FITprogram.cz

 Popis knížky viz lišta "Knihy, které mění život".