Cash Flow Kvadrant

Cash Flow Kvadrant

Autor: Robert Kiyosaki  (pragma.cz)

 * Kniha R. Kiyosakiho  je určena pro lidi, kteří jsou připraveni ignorovat sociální jistoty a mají chuť, zájem a odvahu začít budovat vlastní potrubí, aby dosáhli finanční svobody.

Bylo nebylo - v malebné vesničce se uskutečnilo výběrové řízení na dodávku vody do obecní nádrže. Příležitost dostali dva lidé. Ten první bez rozmýšlení popadl dva kbelíky a hned začal plnit nádrž tím, že běhal od potoka
sem a tam. Byla to těžká práce, ale byl nadšený, protože hned vydělával peníze. Po druhém podnikateli nebylo vidu ani slechu. Místo, aby si koupil také dva kbelíky a soutěžil, sestavil si podnikatelský plán. Založil podnik,
zaměstnal ředitele, který se o firmu staral. Najal stavební četu, která podle architektů budovala celý rok vodovodní potrubí. Když bylo hotové, tento podnikatel slavnostně zahájil provoz: Oznámil, že jeho voda bude čistší a levnější, a bude proudit nepřetržitě. A tím nekončil. Uvědomil si, že když může dodávat levnou kvalitní vodu do jedné vesnice, může postupně takto vybavit více vesnic. Jeho voda byla levná. I když vydělával jen haléř za jeden kbelík, zatímco první podnikatel dostával 10 korun za kbelík, časem byl stále bohatší a bohatší, protože portubím protékalo stále více a více vody. Zoufalý první pdnikatel se snažil konkurovat, koupil ještě dva kýble s poklopy, aby zvýšil dodávku vody. Ale nakonec musel přestat, protože o jeho dražší vodu nebyl zájem, a on se běháním vyčerpal. A to je konec.

Nacházíme se na úsvitu nového informačního věku ... nastupuje po zemědělském a průmyslovém věku. Naše školy stále připravují studenty na dobu průmyslovou, tj. nabádají: "Dobře se uč, aby sis našel dobré zaměstnání."

Dnes se neřeší,  jak vydělávat peníze, ale jak vytvářet příjem. A to pkud možno z více zdrojů. Peníze se dají získvat různými způsoby. Různé možnosti vyžadují různé dovednosti a různé osobnosti (způsob myšlení).

95% populace vydělává peníze formou dočasného příjmu, a to buď jako:

1. zaměstnanec

nebo - méně často -  jako

2. samostatně výdělečná osoba

Pouze 5% lidí dosahuje skutečného bohatství, peníze vytvářejí na
"pravé straně kvadrantu":

3. z podnikatelského systému 

a následně

4. z investování peněz

Jak poznáme, do které skupiny kdo patří?  Stačí naslouchat tomu, co říkají, jaká SLOVA používají:

1. skupina - zaměstnanci: "Hledám jistou práci s dobrým platem a kvalitními zaměstnaneckými výhodami. Pracuji na důchod." Hlavní slovo: "Jistota, výhody".

2. skupina - samostatně výděleční lidé (lékaři, automechanici, umělci, ...): "Moje sazba je 500 na hodinu." "Běžně účtuji 6% z celkové ceny." "Nemohu najít lidi, kteří by byli spolehliví, raději si všechno udělám sám." "Na tomto projektu pracuji už více než 20 hodin." atp. Hlavní slvo: "Nezávislost, samostatnost".

3. skupina - podnikatelé, majitelé systémů." Hledám ředitele, který by mi řídil firmu". Sami jsou vůdčími osobnostmi - vedou lidi tak, že v nich odkrývají to nejlepší. Hlavní slovo: "Svoboda".

4. skupina - investoři: "Vychází můj tok peněz z čisté  míry návratnosti nebo z vnitřní míry?" Hlavní slovo: Zhodnocení.

Jaký je rozdíl mezi podnikáním na levé straně a na pravé straně cash flow kvadrantu? Podnikatel malého typu ´S´se soustředí na výrobu nejlepšího hamburgeru, podnikatel velkého typu ´M´se soustředí na vybudování systému podnikání, který nejen vyrobí,  ale hlavně prodá miliony hamburgerů.

´M´ a ´I´ využívají pákového efektu - násobí čas a peníze jiných lidí. Pro ´S´znamená úspěch více tvrdé práce, pro ´M´úspěch spočívá pouze v rozšiřování systému a najímání více lidí. Jinými slovy: pracují méně, vydělávají více, a těší se z volného času.

V konečném důsledku ale platí, že není důležité, kolik peněz vyděláváte, ale kolik peněz vám zůstává. Je plno lidí, kteří vydělávají velké peníze, ale všechny jim projdou sloupcem výdaje.

Zlaté pravidlo: Nehledě na to, kolik lidé vydělávají, vždy by měli část peněz (nejméně 10%) uspořit a investovat.

Tři druhy obchodních systémů:

1. Tradiční korporace - vybudujete si vlastní systém

2. Franšízy - odkupujete si již existující systém

3. Systém síťového marketingu - nakupujete přímo u výrobce a pomocí osobního doporučení a pákového efektu si nenásilně vytvářte vlastní obchodní síť. Vy jen nakupujete se slevou, občas někomu ukážete, kde a
co se dá nakupovat se slevou, a o víc se nestaráte. Organizační záležitosti za vás vyřídí servisní firma. Registrací do konkrítní nákupní sítě a stáváte členem fungujícího systému. Systém můžete využívat jako prodejce, pokud máte mentalitu ´S´-  hlavním těžištěm zájmu se pro vás stává produkt. Nakupujete za velkoobchodní cenu, a prodáváte za maloobchodní. Rozdíl v ceně je váš "aktivní" příjem.

Pokud se chcete stát ´M´ a zajistit si "pasivní" příjem, pak je třeba oželet okamžitý zisk z prodeje. Nabídnete stejnou možnost: nakupovat chytře s cílem vybudovat si prosperující obchodní síť. Vše se učíte za pochodu, každý má k dispozici "svého mentora" (sponzora).

Proč lidé finančně zápasí?

Většina lidí "hospodaří" podle vžitého, ale bohužel již přežitého vzorce:

  • Příjem: jeden, převážně ze zaměstnání
  • Výdaje: živobytí, bydlení, zábava, ošacení, děti školné a kapesné, daň z nemovitosti, pojistka na      auto, telefony, benzín, daň z příjmu, splátky na auto, vylepšení bydlení, zbytečnosti ....
  • Aktiva: nic nebo životní pojistka či penzijní připojištění, v ČR stavební spoření Pasiva: leasing na auto, dluh na kreditní kartě, půjčka od banky, byt či dům, ve kterém bydlíme a nepodnikáme. Pasiva těchto lidé jsou pro jiné (banky, autoprodejce,  ...) aktiva.

Co je nejobtížnější na cestě k bohatství?

Vymanit se ze schémat, které jme se naučili od rodičů či svého okolí. Do svého podvědomí je třeba zasít" nové myšlenkové vzorce, nová slova ....

K trvalému úspěchu je třeba přemýšlet o dlouhodobých cílech, každý den plnit lehký úkol a krůček po krůčku se přibližovat. Je třeba začínat od malých věcí a vzdělávat se.

Obklopte si lidmi, kteří jdou za podobným cílem. Podle toho, s kým trávíte svůj čas, si totiž určujete budoucnost.