Náš život se mění dvěma způsoby:  


Díky lidem, které potkáme, 

a díky knihám, které přečteme. 


Nestačí jen číst, je třeba moudra uvádět do praxe!


JAK?

Nejlépe pěstováním správných návyků pro všechny oblasti života.


PROČ?

Protože náš život utvářejí naše zvyky.


A právě v moudrých knihách můžeme najít, jak a jaké užitečné zvyklosti ukotvit ve svém  každodenním životě.

Změny tak budou trvalé.

Jsem nejen vášnivá čtenářka, ale i sběratelka autogramů. Mezi skvosty patří například podpis Deepaka CHOPRY (obr. 1: konference Šťastné Česko, kino Lucerna  Praha 2016) a

manželů KIYOSAKI (obr. 2: autogramiáda, Luxor Praha 2011)