Náš život se mění dvěma způsoby:  


Díky lidem, které potkáme, 

a díky knihám, které přečteme. 


Nestačí jen číst, je třeba moudra uvádět do praxe!


JAK?

Nejlépe pěstováním správných návyků pro všechny oblasti života.


PROČ?

Protože náš život utvářejí naše zvyky.


A právě v moudrých knihách můžeme najít, jak a jaké užitečné zvyklosti ukotvit ve svém  každodenním životě.

Změny tak budou trvalé.

Jsem vášnivá sběratelka autogramů, mezi skvosty patří podpis Deepaka CHOPRY (konference Šťastné Česko, kino Lucerna  Praha 2016) a

manželů KIYOSAKI (autogramiáda, Luxor Praha 2011)