UMĚNÍ ŽÍT

Návyky pro zdravý a úspěšný život

 

Cyklus  praktických kurzů  a/nebo pracovních seminářů

předkládá moudra z mnoha knih ověřená osobní zkušeností formou jednoduchých návodů doplněných vhodnými návyky a doporoučenou literaturou. 

 
  •  Tajemství spokojeného života a 4 kroky ke štěstí: Jak měnit  svůj život? Jak žít vyvážený kvalitní život? Jak svůj živ ot zjednodušit a pročistit? Co je hlavním smyslem života a jak najít ten svůj smysl? A další tipy jak vědomě utvářet a žít co možná nejlepší život...

  •  Úspěšná komunikace - Zdravé vztahy ve 4 krocích: Zdravé vztahy začínají vždy u každého z nás. Jak a proč se chovat k sobě s úctou a laskavostí? Jak si zvyšovat zdravé sebevědomí, které nemá nic společného s nafoukaností, ale je založené na vědomém utváření života? Jak získávat skutečné přátele? Tajemství úspěšné komunikace? Principy týmové spolupráce?

  •  Elixír života jako revitalizační program s omlazujícími účinky a to vše ve 4 krocích a zvycích. Jak získat dostatek energie a chuti do života? Jak zpomalit proces stárnutí? Jak si udržet či vylepšit svoji postavu? Vše začíná překvapivě v naší hlavě.

  •  Cesta k prosperitě - 4 kroky pro zdravé finance: Mít dostatek peněz je součástí spokojeného života, ale nejedná se o jeho smysl. Prosperita znamená víc než jen vlastnění hodně věcí a tučné konto. Je třeba pochopit rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem a rozdíl mezi aktivy a pasivy. Většina lidí investuje úspory do pasiv, a pak se diví, že jim život jaksi uniká…

  •  Čas žít: Jak přežít v dnešní uspěchané době. Se svým časem je třeba rozumně hospodařit a těšit se z každého dne. Ve skutečnosti žijeme jen tady a teď, ostatní se odehrává v naší hlavě. Zásadní jsou proto naše emoce, správná nálada je to, oč tady běží…

Kurzy jsou vedeny podle power pointové prezentace a doplněny praktickými cvičeními a doporoučenou literaturou.

 

Můžete absolvovat jen jeden seminář nebo postupně všechny. Semináře jsou vedeny podle tezí "Umění žít" (viz Knihy, které mění život). Brožurky jsou volně neprodejné.  Při první účasti získáte "košilku" s návodem a dále si pak vytváříte příručku v podstatě sami. Semináře jsou vedeny v malých skupinách, aby byl prostor pro diskuzi a jsou postaveny tak, aby změny v životě byly trvalé. Každá brožurka proto obsahuje  mj. soubor vhodných zvyklostí pro každou oblast života a seznam doporučené literatury pro další prohlubování znalostí...