Vzdělávání 

 

Praktické kurzy: FIT PROGRAM PRO ZDRAVÝ A ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT

 

Soubor praktických cvičení s návody Jak být FIT po všech stránkách, tj. jak žít vyvážený život. Kurzy jsou vedeny podle power pointové prezentace. K dispozici výtisk prezentace jako teze. Každý kurz je tak jednoduchý, aby se dal v případě zájmu sdílet (školení školitelů).

  •  FIT PO VŠCH STRÁNKÁCH

  •  OZDRAVNÝ PROGRAM

  •  ZÁBAVNÉ A VZÁJEMNĚ PROSPERUJÍCÍ VZTAHY

  •  PRAKTICKÝ LEADERSHIP

Praktické kurzy najdete na mých www.FITprogram.cz

 

Pracovní semináře: ŽIVOT PODLE SEBE

 

Cyklus volně propojených pracovních seminářů. Na rozdíl od praktických kurzů, které jsou zaměřeny na nácvik dovedností, jsou pracovní semináře zaměřené na prohlubování znalostí získaných v kurzech s možností diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se podporovat a inspirovat. Každý seminář je veden podle tezí (jednoduchá brožurka pro každý seminář), teze jsou doplněné užitečnými zvyklostmi pro každou oblast života a doporučenou literaturou. V průběhu absolvování celého cyklu si vytváříte svoji vlastní "cvičebnici". Semináře jsou určeny pro absolventy praktických kurzů.

 

Seminář I. TAJNÝ RECEPT pro zdravý a úspěšný život

Návod ve čtyřech krocích jak používat sami sebe aneb  Jak si přitahovat vše, po čem toužíme. Každý máme v sobě vrozený Zdroj tvůrčí síly. Tuto sílu nelze vypnout, působí neustále. Přitahuje vše, čemu věnujeme zvýšenou pozornost. Síla pracuje buď v náš prospěch, nebo naopak. Jak si přitahovat vše, po čem toužíme.

Seminář II. TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE

Návod pro zdravé vztahy ve 4 krocích Člověk je tvor společenský. Je důležité vytvářet takové vztahy, které nás posilují a obohacují, a zbavit se vztahů, které nás srážejí a unavují. Vždy je třeba začít u sebe... Schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností. Komunikace zahrnuje nejen mluvení, psaní, čtení a naslouchání, ale také schopnost empatie. Umění pochopit druhého, vidět situaci jeho očima.  Praktický seminář se zaměřuje na 4 hlavní oblasti týkající se zdravých vztahů, každou oblast pak doplňují užitečné zvyklosti.

Seminář III. ELIXÍR ŽIVOTA

Ozdravný program ve čtyřech krocích Praktický seminář se zaměřuje na 4 hlavní oblasti péče o zdraví a vzhled, každou oblast pak doplňují užitečné zvyklosti. K dispozici jsou jednoduché teze. 

Seminář IV. CESTA K PROSPERITĚ

Náš příjem i stav našeho konta odráží podvědomé myšlenkové vzorce ohledně peněz. Pokud nejsme se svojí finanční situací spokojeni, musíme nejdříve navyklý způsob myšlení změnit. Především je třeba zbavit se mýtů, které jsme získali výchovou. Je třeba převzít za svoji finanční situaci zodpovědnost, tj. seznámit se čtyřmi finančními zásadami a uplatnit je v praxi.

Seminář V. SMART NETWORKING. Zábavné a vzájemně prospěšné vztahy.

Praktický návod, jak spojit vše dohromady (zdravé vztahy + zdraví a půvab + zdravé finance) a vytvořit si zajímavý vedlejší příjem, který umožňuje žít zdravý život. V podstatě stačí začít nakupovat chytře a naučit to samé zase další lidi... Vytváříte tak síť chytrých zákazníků, která generuje reziduální nezávislý příjem.

 

Čtenářské semináře: Čtením ke šťastnému životu

Cílem čtenářských seminářů je možnost o tom, co čteme, nejen přemýšlet, ale také si popovídat, vyměnit si zkušenosti a vzájemně se inspirovat a podporovat. Návaznost na praktické semináře, součástí každého semináře jsou teze s doporučenou literaturou.

Pracovní semináře podle vybraných knih (podle doporučené literatury) jsou pořádány pro absolventy pracovních seminářů.