Úspěch je zvyk


Cyklus praktických kurzů, nebo jednodenní pracovní seminář 

pro každého, kdo chce sklidit úspěch ve všech oblastech života.


Obsah: Návod, jak si pomocí užitečných zvyklostí vylepšit život po všech stránkách. Změny budou trvalé, protože náš život utvářejí zvyky. Bohužel většinou se jedná spíš o zlozvyky. Naštěstí se dají "přemazat" zvyky novými.

  •  PRAVIDLA ÚSPĚCHU = Zdravé sebevědomí - Čtyři zvyky pro úspěch aneb Jak lehce naplňovat své sny (univerzální návod)

  •  Zdravé vztahy - Čtyři zvyky pro přátelské a prosperující vztahy - Jak a proč pěstovat sebeúctu, tajemství úspěšné komunikace, vzájemná prospěšnost, principy týmové spolupráce, zábava...  

  •  Zdraví a vzhled - Čtyři zvyky pro celkového zdraví, a tím současně i pro vylepšení postavy, zpomalení procesu stárnutí a zvýšený příliv energie ... 

  • Zdravé finance ve čtyřech krocích - Základy finanční gramotnosti: Jak peníze vytvářet, udržet, rozmnožovat a užívat. Zásadní je pochopit rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem. 

  •