Kurzy osobního rozvoje inspirované čtením a odzkoušené v životě

Cesta k prosperitě. Příručka budoucího milionáře

Seminář podle stejnojmenné knihy, vede autorka * Cílem semináře je prohloubení zásadních finančních dovedností. Nová ekonomická doba vyžaduje nové finanční dovednosti.Seminář je veden tak, aby účastníci mohli diskutovat, vmňovat si zkušenosti, pTát se.... Proto je počet účastníků omezen. Každý účastník obdrží jednoduché teze - soubor jednotlivých brožur. Seminář navazuje na...

ROZDÍL MEZI SEMINÁŘEM A PRAKTICKÝM KURZEM


Seminář?

Krátké úvodní přednášky s následnou diskuzí = možnost popovídat si o oblíbených knihách, sdílet své zkušenosti a vzájemná podpora při uskutečňování změn v životě.

Praktický kurz?

Soubor praktických cvičení. Kurz je veden podle powerpointové prezentace. K dispozici Výtisk prezentace, možnost dělat si poznámky. Praktickým kurzům jsou věnovány moje stránky www.FITprogram.cz